Q U I Z   V A N  D E  M A A N D JANUARI

Quiz van de maand januari

And win a Ten Euros Voucher for the winner of the month! 

To be spent on a series of Dutch lessons with LinguaSparks.

Q U I Z   V A N  D E  M A A N D JANUARI

1. V I N D H E T   W O O R D   

 

V         R          X          R          D          I           N          S          D         A          G          P

G         A          F          P          L          M         A          R          K          T          S          B

J          IJ          I           K          D          A          G         K          O         M         E          N

W         IJ          Z          IJ         N          T          A          J          O         N          E          E

N          H          O         E          F          IJ         N          A          O         L          A          G

E          S          T          R          A          A          T          O         K          Q         M         E

B          H          D          O         E          G         N          A          A          M         K          E

H         W         I           B          E          D          A          N          K          T          I           N

T          R           E          I           N          V          O         Z          I           T          T          E

Z          D           M         U          Z          I           E          K          O         O         Y          R

A          N          E          G         R          O         M         E          I           E          O         G

S         U          O         T          U          A          L          I           N          K          S          W

 

 2. W I E B E N   J I J ?

Hoe________ heet jij?

-Ik ben Jan.

____________________ woon je?

-Ik woon in Haarlem.

____________________ doe je?

-Ik ben dokter.

____________________ is je vrouw?

-Marijke.

____________________ kinderen heb je?

-Twee, een jongen en een meisje.
____________________  ben je jarig?

-Op 20 september.
____________________ bus gaat naar je huis?

-Bus 4.

 

welke    wie       hoe       wanneer    waar     hoeveel             wat

 

3. H O E V E E L  I S   D A T ?  

10 + 12 =  tweeëntwintig

12 – 6=­____________________
8 + 4 =­____________________
3 x 3 = ____________________
6 – 2 = ____________________
3 + 6 = ____________________
5 + 5 = ____________________

 

4. W E L K E  K L E U R ?  

Sinaasappels, mandarijnen en wortels zijn ____oranje___.

Een citroen en een kanarie zijn ____________________.
Gras en een kikker zijn ____________________.
Bloed en rode wijn zijn ____________________.
Sneeuw, suiker en papier zijn ____________________.
Drop en aarde zijn ____________________.
Lavendel en irissen zijn ____________________.

How to become the winner of the month and make chance on a Ten Euros Voucher

E-mail the answers to LinguaSparks. They will select and contact the winner of the month

Miranda Middag
Latest posts by Miranda Middag (see all)
--