Q U I Z   V A N  D E  M A A N D JANUARI

And win a Ten Euros Voucher for the winner of the month! 

To be spent on a series of Dutch lessons with LinguaSparks.

Q U I Z   V A N  D E  M A A N D JANUARI

1. V I N D H E T   W O O R D   

 

V         R          X          R          D          I           N          S          D         A          G          P

G         A          F          P          L          M         A          R          K          T          S          B

J          IJ          I           K          D          A          G         K          O         M         E          N

W         IJ          Z          IJ         N          T          A          J          O         N          E          E

N          H          O         E          F          IJ         N          A          O         L          A          G

E          S          T          R          A          A          T          O         K          Q         M         E

B          H          D          O         E          G         N          A          A          M         K          E

H         W         I           B          E          D          A          N          K          T          I           N

T          R           E          I           N          V          O         Z          I           T          T          E

Z          D           M         U          Z          I           E          K          O         O         Y          R

A          N          E          G         R          O         M         E          I           E          O         G

S         U          O         T          U          A          L          I           N          K          S          W

 

 2. W I E B E N   J I J ?

Hoe________ heet jij?

-Ik ben Jan.

____________________ woon je?

-Ik woon in Haarlem.

____________________ doe je?

-Ik ben dokter.

____________________ is je vrouw?

-Marijke.

____________________ kinderen heb je?

-Twee, een jongen en een meisje.
____________________  ben je jarig?

-Op 20 september.
____________________ bus gaat naar je huis?

-Bus 4.

 

welke    wie       hoe       wanneer    waar     hoeveel             wat

 

3. H O E V E E L  I S   D A T ?  

10 + 12 =  tweeëntwintig

12 – 6=­____________________
8 + 4 =­____________________
3 x 3 = ____________________
6 – 2 = ____________________
3 + 6 = ____________________
5 + 5 = ____________________

 

4. W E L K E  K L E U R ?  

Sinaasappels, mandarijnen en wortels zijn ____oranje___.

Een citroen en een kanarie zijn ____________________.
Gras en een kikker zijn ____________________.
Bloed en rode wijn zijn ____________________.
Sneeuw, suiker en papier zijn ____________________.
Drop en aarde zijn ____________________.
Lavendel en irissen zijn ____________________.

How to become the winner of the month and make chance on a Ten Euros Voucher

E-mail the answers to LinguaSparks. They will select and contact the winner of the month

Miranda Middag

Professional language trainer at Linguasparks
Miranda is a professional language trainer and the author of the successful language learning method "Zeg 't eens!" (2008, Uitgeverij Boom).

She is truly passionate about assisting expats at improving their skills in the Dutch language through a practical, interactive approach.
Miranda Middag

Latest posts by Miranda Middag (see all)